Aktualności

Archiwum wiadomości

Świętokrzyska Regionalna Sieć Komputerowa

E-świętokrzyskie Beneficjentem projektu "SRSK - Świętokrzyska Regionalna Sieć Komputerowa, rozbudowa MSK KIELMAN" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR, działanie 1.5) jest Politechnika Świętokrzyska w Kielcach. Projekt integruje trzy projekty tworzące jedną całość pod hasłem "e-świętokrzyskie". Jest ściśle powiązany z projektami "e-świętokrzyskie - budowa sieci radiowej" oraz "e-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej" i wspólnie z nimi stanowi kompleksowe rozwiązanie informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego. On sam, zakłada wykorzystanie oraz rozbudowę istniejącej teleinformatycznej infrastruktury Politechniki Świętokrzyskiej (sieci MSK KIELMAN).

Projekt jest zgodny z celami strategii lizbońskiej Unii Europejskiej tj. budową gospodarki opartej na wiedzy, tworzeniem społeczeństwa informacyjnego oraz wdrażaniem strategii "ePolska - rozwój społeczeństwa informacyjnego" w Województwie Świętokrzyskim.

Projekt pozwoli utrzymać poziom rozwoju technicznej infrastruktury informatycznej regionu na poziomie ogólnokrajowym i odpowiednim dla wspólnoty europejskiej.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki uruchomieniu w Kielcach węzła sieci PIONIER.

Zespół osób realizujących Projekt

Realizacją projektu zajmowały się od stycznia 2008 roku osoby w składzie.

Obecnie jednostka funkcjonuje w składzie:

Dane teleadresowe jednostki znajdują się w dziale Kontakt

Założenia projektu

Projekt Świętokrzyskiej Regionalej Sieci Komputerowej w ramach "e-świętokrzyskie" zakłada:

Rezultaty

Realizowany przez Politechnikę Świętokrzyską projekt Świętokrzyskiej Regionalnej Sieci Komputerowej pozwoli m.in. na:

W efekcie nastąpi:

Etapy realizacji

Schemat logiczny Świętokrzyskiej Regionalnej Sieci Komputerowej

MSK KIELMAN POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA PIONIER
Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZPORR

© Kielman 2005-2007, © Komputerowe Sieci Regionalne 2008-2010